Εφαρμογή Αιτημάτων Πολιτών

Θέλετε να δηλώσετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα ;

Θέλετε να αιτηθείτε και να παραλάβετε ηλεκτρονικά μια βεβαίωση ή ένα πιστοποιητικό;

Με αφορμή τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά του κορωνοϊού, ο Δήμος μας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.